Historie

Bygningerne, som i dag rummer Bed & Breakfast SydDanmark, har en lang historie bag sig. Her har været landevejskro siden midten af 1700-tallet, hvor Aller Kro har været et vigtigt samlingssted for hele det daværende Tyrstrup Herred.
Kroens beliggenhed ved hovedlandevejen mellem Haderslev og Kolding med herredets tidligere tinghus beliggende lige over for har givetvist haft stor betydning for kroen. En anden vigtig faktor har været den store studedrifter, der forår og efterår passerede kroen på vej mod Tyskland.
kroen-1900Aller Kro var på det tidspunkt sognets største med tilhørende jorder på 139 tdl.
Ejeren var sognefoged Morten Pedersen, som også drev Aller Mølle.
I 1836 blev kroen købt af tingskriveren i Haderslev Hans Peter Petersen, som frasolgte en stor del af jorderne, der blev udstykket til 2 nye gårde.

Fotoet: Aller Kro omkring århundredskiftet.

I midten af 1800-tallet mistede kroen en del af sin status som samlingssted. Tingstedet var flyttet til Haderslev og den nye hovedlandevej blev anlagt, så den gik gennem Christiansfeld, og studehandlen var så småt ved at ebbe ud.
I 1879 brændte kroen som følge af lynnedslag, men efter ønske fra de lokale, blev kroen genopført lidt sydligere.I løbet af 1950erne ophørte krodriften. Indtil de totalt renoverede bygninger blev til Bed & Breakfast SydDanmark.

postkort